NOR-Ratings Styre 2018-2020

Sverre Ellingsen

Styreleder

E-post

Stig Gard Paulsen

Styremedlem

E-post

Thomas Nilsson

Styremedlem

E-post

Jon Sverre Høiden

Styremedlem

E-post

Morten Mero

Styremedlem

E-post

Randy Nielsen

Styremedlem

E-post