Beregningsmetoder

Korrigert tid i NOR rating-regattaer kan etter  beregnes etter flere metoder:
- Tid-på-tid (ToT) - Distanseseilas eller pølsebane
- Tid-på-distanse (ToD) - Distanseseilas eller pølsebane
- Gunderstart basert på tid-på-distanse (tretallsystemet)

ulike scoringerTid-på-tid NOR-Rating er standard beregningsmetode for regattaresultater (grønn ramme), hvis ikke spesielle forhold tilsier at andre metoder bør foretrekkes, men regattaledelsen kan selv velge den metode som passer best til deres deltagere og forholdene på banen. Er det ventet mye vindhull så er det lurt med ToD. Korrigert tid beregnes i hele sekunder. Hvis to båter får samme tid deler de plasseringen.

Tid på tid - Distanseseilas
Ratingtallet for distanseseilas består av en matrise måletall fra 8, 12 og 16 kn vind hvor det er mer kryss/lens i 8 og mer slør i 16.

Tretallsystemet
Tretallsystemet øker presisjonen på ratingene, men øker også kravene´til arrangører om å treffe. Normalt angir man hvilket vindregister man seiler etter før varselsignalet.

Gundermetoden:
Gundermetoden er en regattaform der alle andre båter enn den med lavest måletall starter forsinket etter en tid-på-distanse-beregning. Alle båter får da samme forventede målgangstid. Resultatlisten blir identisk med rekkefølgen i mål. Man får da umiddelbart vite sin plassering, og det bli strid mellom båter istedenfor mot klokken, når man nærmer seg mål. Det beste er å benytte tretalls systemet og lage tre tabeller for lite, mellom og mye vind. Et regneark for beregning av starttider kan fås fra NOR-rating.

FUSKELAPP:
Vi seiler på faste merker hver tirsdag - hvilken rating skal vi benytte? NOR-Rating 1-tall  tid-på-tid,
Distanseseilas Det enklest for alle på lavterskel kappseilas.

Vi seiler på pølsebane  hver tirsdag - hvilken rating skal vi benytte? NOR-Rating 1 tall tid-på-tid for pølsebane. Det enklest og man treffer riktig bane mye bedre enn med ratingen for distanseseilas (selv om banen skulle være 20 grader skjev).

Vi arrangerer Kretsmesterskap med  2 pølsebaner og en distanseseilas hvilken rating skal vi benytte? Pølebanetall for pølsebanen og distansetall for distanseseilasen. Man bør vurdere om man skal benytte tretallsytemet for høyrere rettferdighet - her er nivået bedre og forskjellen mellom seilerne mindre enn på en aftenseilas.

Vi arrangerer en seilas hvor vi vet det vil bli vindstille midt i seilasen -hva gjør vi? Da bør man benytte Tid-på distanse slik at ikke de minste båten bare ligger og "tjener tid"