Kategorier

 malebrev klasser2Båter innenfor forskjellige kategorier: Klubbbåter, Performance og Sportbåter skal i utgangspunktet premieres i adskilte klasser. Videre inndelinger kan skje på bakgrunn av måletallet, med eller uten spinnaker/gennaker, og basert på  CDL verdien (bra for pølsbane) 

Målebrevet viser hvilken kategori båten tilhører. Klubb båter, Regattabåter  og Sportbåter kan seile og premieres sammen, under forutsetning av at inndelingen i klasser er slik at båter med vesentlig forskjell i størrelse ikke premieres sammen. Det anbefales at forholdet mellom største og minste måletall i en klasse ikke bør være større enn 10%, f eks 1.00 til 1.11 eller 0,90 til 0,99)

 

 Sammendrag av anbefalinger for klasseinndeling

 a) Unngå at største måletall er mer enn 10% større enn minste måletall i en klasse
b) Forsøk å få minst 10 båter i hver klasse
d) Hvis man blander Klubb båter og sportbåter er det viktig at man overholder punkt a) over.
e) Lag ikke "overall" resultatlister.