Hva gjør NOR-rating

NOR Ratings formål er å fremme respittseiling og dermed  kappseiling med ulike båter på like vilkår. Vi skal forvalte NOR Rating Måleregel og utstede NOR Rating Målebrev samt administrere ORCi i Norge og ORCi målebrev.

Les mer
Årmøte dokumenter
Lover og regler
Enkel sikkerhetsforskrift
64 Downloads
446.1 KB
Kappseilingsregler
0 Downloads
4 KB
Lov for NOR-rating
50 Downloads
59 KB
NOR Rating Klasseregler 2018.pdf
70 Downloads
714.75 KB
ORC Regler
0 Downloads
4 KB