Måling

Måling er en grunnleggende del av et ratingssystem. For å beregne en båts rating , må båtens egenskaper defineres ved å måle alle deler som påvirker båtens ytelse.
ORC sitt målesystem, IMS, er et sett med regler som definerer hva og hvordan mål tas på båten. Ved å bruke IMS kan alt på båten måles, inkludert skrogform, ror/kjøl, propell, stabilitet, rigg og seil. IMS bruker WS Equipment Rules of Seiling (ERS), og endrer kun definisjoner for mål som er spesifikke for offshore-båter. Komplette måleregler finnes i NOR-ratings Målemanual og IMS-regelen som er tilgjengelig i hos ORC.
Båter måles av offisielle målere som sertifiseres av Norges Seilforbund. Det at ERS benyttes som basis for IMS og NOR-rating gjør målinger foretatt andre internasjonale klasser enkelt overførbart til NOR-rating.
For måling som henfører til spesifikke deler for offshore-båter og generelle måleprinsipper organiserer ORC regelmessige målinge konferanser.

Relevante dokumenter
NOR Rating Klasseregler 2018.pdf
70 Downloads
714.75 KB
NOR Rating Måleveiledning
54 Downloads
1.91 MB
ORC Regler
0 Downloads
4 KB
Samsvar med målebrev

Når IMS/NOR-rating målemanual benyttes, er en båt i samsvar med NOR rating målebrevet når:

  • Alle målte, deklarerte eller registrerte verdier skal være så nær som mulig på målebrevet.
  • Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en raskere rating.
  • Seilarealet skal være mindre eller lik det som er trykt på målebrevet.
  • Mannskapets vekt ikke være større verdien som er oppgitt på målebrevet for NSF/WS klassebåter. For alle andre båter er mannskapsvekten fri.
Måling av rigg
Måling av forseil (inkludert Code 0)
Måling av storseil
Måling av symetrisk og asymetrisk spinnaker