Registrering og målebrev

Disse sakene må du få ordnet i god tid, helst flere uker, før regatta:

1. Bli med i en seilforening. For å kunne delta i en regatta må du være medlem i en seilforening tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Seilforeninger finnes over hele landet. (Seilforeninger)

2. Registrer båten.  For at båten din skal kunne identifiseres, må den ha nummer i seilet. Norske seilbåter skrives inn i NSF's register og får seilnummer NOR XXXXX.  Ofte kan leverandøren av en ny båt hjelpe til med dette.
Når seilnummer er tildelt, kan du registrere båten og deg selv som eier hos NOR Rating. Dette er nødvendig før NOR Rating kan utstede målebrev.

Begge registreringene foretar du på "Min side". 

 3. Kjøp målebrev. Hvordan dette gjøres vil avhenge av situasjonen du er i. (Se også http://boymo.no/index.php?option=com_rspagebuilder&view=page&id=9) 

a. Finnes det et målebrev for båten fra før og dette er betalt og gyldig for sesongen, trenger du bare å føre båten over på ditt navn. Se "Min side".

b. Har båten tidligere hatt målebrev hos NOR Rating, men dette er utløpt og dermed ugyldig, må du kjøpe nytt målebrev for sesongen. Båtens mål er registrert tidligere og behøver sannsynligvis ikke registreres på nytt. Men kontroller at riktige seil er registrert og at det ikke er gjort endringer på båten. Målebrevet bestiller du på "Min side".

c. Har båten ikke hatt NOR Rating målebrev tidligere, må båtens mål bestemmes og registreres. Dette må utføres av en autorisert måler. Du kan velge Ordinært målebrev som krever at kritiske mål som seil og andre viktige størrelser må måles fysisk og registreres. Alternativt kan du velge Forenklet måling som ikke krever fysisk måling, men kan hente alle målene fra en søsterbåt. Ta kontakt med en måler. Han/hun vil gi råd om hvordan du skal gå fram. Autoriserte målere  finner du her. ( XXXXX)

Det kan være lurt å sjekke at forsikringsvilkårene dekker konkurranseseiling.