Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR rating målebrevet når:

  • Alle målte, deklarerte eller registrerte verdier skal være så nær som mulig på målebrevet.
  • Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en raskere rating.
  • Seilarealet skal være mindre eller lik det som er trykt på målebrevet.
  • Mannskapets vekt ikke være større verdien som er oppgitt på målebrevet for NSF/WS klassebåter. For alle andre båter er mannskapsvekten fri.

Les mer

Søk etter gyldige målebrev