Har du noen gang blitt slått på onsdagsregattaen med 7 sekunder ? Det kunne du kanskje ha unngått med å få justert målebrevet ditt på forhånd.

NOR Rating Måleveileldning er lagt ut på hjemmesiden.  Der kan du se hvordan de ulike målene som ligger til grunn for beregningen av båtens rating blir tatt.  Du kan selv sjekke om målene for båten din stemmer med det som er registrert.  

Begynn gjerne med seilene, for eksempel det største forseilet, dersom du har fler. Tidligere ble ikke seilenes 7/8-mål registrert. Sjekk at målet nå stemmer. Hva med spinnaker-bommen, er den registrert med riktig lengde?

Hvor finnes målene som er registrert?  De viktigste målene står på målebrevet.  Målene for seilene finner du også greit i NOR Ratings database som du har tilgang til via hjemmesiden.

Vil du gå grundigere til verks, så kan du finne hjemmesiden orc.org og registrere deg under ORC Sailor Services. Dette er gratis hvis du har gyldig NOR Rating Målebrev. Her finner du alle de Obligatoriske målene, dvs. målene som ligger til grunn for beregningen av din rating.

Det nøyaktigste og beste er alltid å måle fysisk direkte på båten det gjelder. Men de fleste båtene har mål som er tatt fra en søsterbåt. Dette er som regel like godt som direkte måling, men det kan jo ha sneket seg inn en feil. Mål som ikke er direkte målt på den aktuelle båten kalles «estimerte mål».

I NOR Rating kan flere mål estimeres med forenklede metoder, enten ved at regneprogrammet VPP estimerer målene, eller at måleren selv foretar forenklinger når målene tas. Dette er beskrevet i måleveiledningen. Slik estimering er som regel god nok, men kan også være litt «konservativ». Måleren skal alltid være sikker på at en unøyaktighet ikke fører til at måltallet blir gunstigere enn hva det ville blitt med en helt nøyaktig måling. 

Mener du båten din er for konservativt målt, eller du finner noe som ikke stemmer, så kan du vurdere å ta kontakt med en NSF-autorisert måler. Måleren har krav på et lite honorar for sitt arbeid, og du må nok betale for nytt målebrev hvis du vil registrere endringer. Ikke alle mål er like viktige, noen mål innvirker lite på måltallet mens andre har større betydning. Kanskje kan du få justert måltallet med et par promille. Der har du de 7 sekundene du manglet.