Logg deg inn på NOR Rating CRM, "Mine båtdata / Vis seil" og sett de ønskede seilene aktive. (Alle seil som skal brukes i en regatta skal være satt aktive.) Dersom seilene du ønsker å bruke er mindre enn de som allerede er aktive og ligger til grunn for målebrevet, trenger du ikke foreta deg noe mer. Men måltallet blir da uendret. Ønsker du derimot å aktivere et seil som er større enn det største aktive i samme kategori, må måltallet økes. Det er alltid det største aktive seilet i hver kategori som ligger til grunn for måltallet. 

Skal måltallet endres ved en økning eller minking av det største seilet i noen kategori, skriver du en mail til NOR Rating This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Beskriv endringen og be om en ny beregning. Det må betales for nytt målebrev. Du kan foreta prøveberegning i ORCs Sailor Services.