Om det inte er några ändringar (i.e. större mått) på segel eller annat, så skal du enbart betala för mätbrevet om du inte också har ett SRS-v mätbrev. Om du har betalat för SRS mätbrev behöver du enbart skicka ditt nya SRS mätbrev til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så uppdaterar NOR Rating ”betaling” för det norska mätbrevet.