Helt identiske båter skal ha samme måltall, men i praksis så er ikke alle mål helt like selv om båtene fra verftet skal vær likt utstyrt. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensiale. Dette vil bli reflektert i måltallet.