Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at måltallet endres fra regatta til regatta?

Seil kan aktiveres og deaktiveres fra regatta til regatta, men ikke slik at måltallet påvirkes. Hvis man ønsker å endre størrelsen på seilene eller endre seilkonfigurasjonen med måltallsendring som hensikt, må det løses nytt målebrev for dette.