NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  måltall som benyttes under alle forhold. Måltallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Vektingen er er gitt i tabellen nedenfor. Det er lagt vekt på kryss(40%) og lens(40%) i mindre vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser i høyere vindhastigheter. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til i modellen. Men et single- tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  måltall som benyttes under alle forhold. Måltallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Vektingen er er gitt i tabellen nedenfor. Det er lagt vekt på kryss(40%) og lens(40%) i mindre vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser i høyere vindhastigheter. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til i modellen. Men et single- tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

Tabellen viser modellen for beregning av OSN,  altså NOR Rating måltallet, med vektingen av ulike vindvinkler under ulike vindstyrker.

Sann vind (knop)

8 12 16
Vekt 0,25 0,50 0,25
       
Kryss VMG 40% 30% 20%
60 grader 5% 15% 20%
90 grader 5% 10% 15%
120 grader 5% 15% 20%
150 grader 5% 15% 15%
Lens VMG 40% 15% 10%

NOR Rating har også lagt til rette for bruk av "Tre-tall system" for lett, middels og sterk vind  for foreninger som vil bruke dette ved baneseilas under stabile vindforhold i tillegs til valg mellom distanseseilas som i tabellen eller pølsebane.