Resultatene beregnes ved "Tid på tid" dvs: Seilt tid * NOR Rating måltall = Korrigert tid.

Muligheten er også lagt til rette for arrangement med Tretall-system, der måltallet som anvendes avhenger av vindstyrken. Arrangøren vil i så fall opplyse om dette. 

Se også informasjon på Arrangørsiden.