Hvordan er sammenhengen mellom GPH måltallet i et ORC målebrev og NOR Rating måltallet? Skal ikke det være likt?

Disse tallene er beregnet på to forskjellige måter. GPH beregningen er basert på seiling på en en sirkelbane med 10 knops vind. NOR Rating er beregnet over et større vindregister og en annen kombinasjon av vindvinkler (Se: "Vekting av vindforhold") . Tallene kan ikke sammenlignes, og vil for noen båter utgjøre en feil tilsvarende 30 sekunder pr nautisk mil.